اسم من الکساندر گرین است

من سرگرمی هایی تولید می کنم که الهام بخش مکالمه است، امید ایجاد می کند، همدلی ایجاد می کند و تغییرات دلسوزانه را فعال می کند.

هدف من این است که از طریق قدرت داستان های انسانی تأثیری طولانی مدت بر هر بیننده ای ایجاد کنم.

تعداد پروژه های انجام شده

ویرایش کلیپ500+

500+

کار با دوربین75+

75+

پروژه های تجاری980+

980+

“داستان قهرمانان روزمره همیشه ارزشش را دارد.»